keskiviikko 15. helmikuuta 2017

Arjen rytmin muutos / The change of the daily rhythm

Jäin miettimään omaa liikkumistani ennen ja jälkeen Midasta, siinä on huima ero. Nykyään pääsen ulos helpommin ja voin liikkua rauhallisemmalla mielellä. Samalla voin käydä välillä erilaisissa paikoissa ja kokea eri asioita Midaksen kanssa. Menierikoille ulko-ovi saattaa olla haasteellinen aina välillä, koska huimaa ja tasapaino on mitä on. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että joutuu käyttämään monin verroin normaalia enemmän energiaa pelkästään pystyssä pysymiseen, puhumattakaan muista asioista.

The change before and after Midas came along is astonishing; now I can go outside much easier and move with calmer mind. At the same time we can visit different places and experience together, Midas and I. To a meniere-patient the front door can be challenging at times, because of the dizziness and their balance isn't that great. Meaning that they have to use more energy to just staying on their own feet, not to mention other things.

Minne päin mennään? ( Where are we ? )
Olen siinä mielessä onnellisessa tilanteessa, että Midaksen kanssa tulee tehtyä asioita, joita muuten tekisin itsekseni jumppaamalla. Nuo jumpat auttavat selviämään arjesta mutta vaativat myös oman osansa; suuri unen tarve. Tämän vuoksi Midaksen ja minun päivärytmi noudattaa tiettyä kaavaa päivästä toiseen. Rutiinit tuovat helpotusta elämään, toisaalta ne tekevät siitä välillä puuduttavaa koska päivässä ei periaatteessa ole mitään yllättävää.

In a way, I'm in a happy-place; for we do things which I'd otherwise I'd do myself with effort. The effort helps me to get through the every-day-life, but it takes a toll: a huge need of sleep. Because of this we've a certain rhythm to our daily life, Midas and I. The routine brings easement to life, but makes it a bit numb because the day doesn't bring anything surprising.


Mennäänkö eteenpäin? ( Shall we go forward ? )
Tuon huomattuani olen muuttanut meidän päivittäistä rutiinia toisenlaiseksi, jotta olisi pieni mahdollisuus tehdä erilaisia asioita arjessa ennenkuin väsymys iskee. Muutos on vasta alussa ja sen vaikutukset tuntuvat jo monessa mielessä. Tapaamme aamulenkillä eri ihmisiä, voimme käydä jossain uusissa paikoissa sekä lepäämme samaan aikaan. Meniere ei ole ihan tyytyväinen tähän ratkaisuun, sen se kertoo korvien tinnitusella, tasapainon heittelyllä ja huimauksella.

After noticing that, I've changed our routine a bit so we could a have a small chance to do different things before tiredness kicks in. The change's just started but the effects are showing already. During morning outings we meet people, we visit new places and rest at the same time. Meniere isn't completely satisfied with the solution; the tinnitus in my ears, changes of balance and dizziness is the way how its telling.

Täällä näkyy jotain ( I can see something. )
Helpompaa olisi luopua yrityksestä muuttaa arjen rytmiä ja muuttaa rytmi entiselleen, mutta se ei kuulu tapoihini. Jatkamme muutoksen kanssa vaikka se merkitsisikin lisää meniere kohtauksia. Astumme ovesta ulos ja katsomme mitä maailma tarjoaa meille tänään.

It'd be easier to give up on changing the rhythm and go back to the former but that isn't me; we'll continue with the change even if it means more meniere-fits. We will step out of the door and see what the world has to offers us today.

Uusia hajuja ja ääniä ( New smells and sounds. )
Tästä muutoksesta tuli ajatus käydä erilaisissa paikoissa, ensimmäiseksi päätin käydä Midaksen kanssa Sea Lifessa katsomassa kaloja. Hieman mietitytti miten siellä suhtaudutaan kuulokoiraan, mutta kukaan ei noteerannut sitä mitenkään, mikä oli erittäin positiivista. Samana päivänä siellä oli paljon lapsi perheitä, jonka vuoksi Midaskin sai hyvää häiriö harjoittelua. Lapset jättivät Midaksen rauhaan mutta Midas olisi ollut kiinnostunut heistä.

The change spawned a though of visiting new places: we decided to visit Sea Life. At first I pondered how they'd take a hearing-dog but no one pay attention to him. That was a positive surprise. During the same day, there was a lot families, Midas got a great disturbance training. The children left Midas in peace though Midas wanted to say hello to them.

Mitä nuo ovat? ( What are those ? )
Astuessamme merimaailmaan en tiennyt mitä odottaa Midakselta, koska paikka oli täysin uusi sille äänien ja hajujen osalta. Aika nopeasti selvisi Midaksen uteliaisuus ja rohkeus liikkua erilaisissa ympäristöissä, myös siellä. Muutaman kerran Midas oli kiinnostunut kaloista mutta enemmän sitä kiinnostivat ihmiset sekä akvaarioiden koristeet. Tosin kerran piti kokeilla jospa saisi kaloista leikki kavereita.

As we step inside Sea Life, I didn't know what to expect from Midas, for the place had completely new sounds and smells. It became clear that the curiosity and courage to move in different environments of Midas is great. Midas was more interested about people and the ornaments of aquariums, though few times he was interested about the fishes; one time tried to make new friends of them.

Voisiko niihin koskea? ( Can I touch them ? )

Itse koitin ottaa joitakin kuvia Midaksesta ja kaloista. Taas tuli oppia mitä pitäisi opetella valokuvaamisesta ja mitenkä Meniere suhtautuu kuvaamiseen ja tietokone on myrkkyä edelleenkin. Vaikka merimailma ei ole hirveän pitkä kävelymatka niin vesi ja kuvaaminen ei ole niitä parhaita yhdistelmiä. Paljon hyvää harjoittelua meille molemmille, sekä uutta nähtävää. Seuraava päivä menikin sitten keinuen, mutta tulipa mukava reissu tehtyä.

I tried to take pictures of Midas and fishes, instead I got a new reason to learn photography and how meniere affects taking a photo; the computer is still poison for me. Though Sea Life isn't that long to walk through, the water and taking pictures aren't the best combination. A lot of training for both of us and something new to see. The next day went by swaying, but it was worth it.

Näkisinpä mitä tuolla tapahtuu ( Wish I could see what's going on in there. )

Pakollinen kalakuva ( A necessary picture of fish. )

Meduusa ( A Jellyfish. )

Väsynyt työläinen ( A tired worker. )

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...