perjantai 30. joulukuuta 2016

Vuosi 2016 / Year 2016

En muista milloin olisin katsonut taakse taikka eteenpäin kovinkaan pitkästi. Olen keskittynyt tähän päivään ja siitä selviytymiseen. Paljon olen mennyt sairauteni antamilla ehdoilla eteenpäin pyrkien nauttimaan hyvistä päivistä ja lepäämään huonoina päivinä. Nyt katsoessani taaksepäin kuinka paljon elämäni on muuttunut monessakin asiassa, yhtenä muutoksen tekijänä on ollut Midas.

I can't remember when I'd looked back or ahead quite far. I've focused to this day and getting through it. Much has gone by the terms of my disease as I try to enjoy of the good days and rest at the bad ones. Now looking back how much my life has changed in many aspect, one the doers of that change has been Midas

Yhtenä erityisenä muutoksena oli sen valmistuminen kuulokoiraksi ( kuulokoiran liivit), siitä lähti eräänlainen muutoksen polku. En sitä tiedostanut pitkään aikaan, ennen kuin jokin aika sitten. Midaksen työpäivä (työpäivä) koostuu monesta asiasta, joskus on enemmän tehtävää, toisinaan hyvin vähän. Samaan aikaan se vahtii minun vointiani (Koiran valvovan silmän alla) vaikken sitä aina tiedostakkaan.

The one particular change has been the time when Midas graduated as a hearing-dog (A hearing-dog vest). From that point we started down a certain kind of path; one I haven't been aware of in a long time. Midas' workday ( a workday) consists many things; sometimes there's more to do, occasionally a little. At the same time Midas will watch over me (Under the watchful eye of the dog) even though I don't always notice that.


Samaan aikaan olen saanut miettiä miten voisimme toimia paremmin yhdessä (käsimerkit käyttöön) tehdessämme erilaisia seikkailuja (seikkailuja Turussa, seikkailujen näkymätön apuri). Meniere ei katso aikaa tai paikkaa kun se päättää kyläillä (tassu kädessä), noina hetkinä tarvitsen Midasta enemmän kuin osaan sanoa. Se auttaa minua selviämään askel kerrallaan eteenpäin.

I've also pondered how could we act better with each other (Taking hand-commands to use) as we adventure together (adventure in Turku, an invisible assistant of adventure). Meniere doesn't look at time nor place when it decides to come visit ( a paw in hand ). At those times I need Midas more than I can say. He will help me through it one step at time. 

Erityisenä asiana on kuitenkin sen avaamat ovet. Olen saanut tutustua moniin uusiin ihmisiin ja koiriin, jotka tuovat iloa ja väriä elämään (sosialistamista sekä kuulokoira Domin blogissa ). Paljon muitakin tuttavuuksia on tullut mukaan.

A special thing is the doors that Midas has opened. I've met new people and dogs that all has brought happiness and color to life ( being together and hearing dog Domi blog). A lot of acquaintances has come along too.

Kuulokoira Toivo ja Midas / Hearing dogs Toivo and Midas
Kuulokoira Domi ja Midas / Hearing dog Domi and Midas

Hilla ja Midas / Hilla and Midas
Nyt uskallan katsoa hieman huomiseen vaikken tiedä millainen päivä on edessä (luota koiraasi) . En kuitenkaan ajatellut tehdä mitään suunnitelmaa ensi vuodeksi vaan astun siihen luottavaisin mielin yhdessä Midaksen kanssa. Ehkä uskallan katsoa eteenpäin rohkeammin kuin aikoihin ja samalla hieman haaveilen asioista. Tunnen sisälläni uudenlaista rohkeutta astua erilaisiin paikkoihin itsekseni yhdessä Midaksen kanssa sekä itsenäisyyden tunteen sisälläni. Jonain päivänä saatamme kävellä johonkin paikkaan  ja toivottavasti tajuan silloin jonkun osan korjaantuneen sisälläni. Ehkäpä silloin uskallan nostaa katseeni huomiseen, löytääksi itseni sellaisena kuin olen sairauteni kanssa?

Now I dare to look tomorrow even though I don't know what kind of day it will be ( X ). I haven't thought of making a plan for next year but to step in it with Midas. Perhaps I dare to look ahead more valiantly than before, and at the same time dream a bit. I feel new kind of courage to go places alone with Midas and feel independent at the same time. Some day we may walk to a place and hopefully I'll realize some part inside has healed. Perhaps then I dare to lift my head towards tomorrow, to find myself the way I am with my illness ? 

Katse tulevaisuuteen / Head towards future


Ei kommentteja :

Lähetä kommentti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...