Kuulokoira / Hearing dog

Kuulokoira koulutetaan reagoimaan sen omistajalle tärkeisiin ääniin, joita tämä itse ei voi kuulla. Koira ilmaisee äänet omistajalleen tassulla koskettamalla tai tönäisemällä kuonolla. Tämän jälkeen koira vie omistajansa äänilähteen luo. Midas on opetettu raapimaan tai nousemaan minua vasten opetutusta äänestä. Midakselle on opetettu ajastin, ovikello, kännykkä ja mopo.

Kuulokoira on monipuolinen apu, joka toimii sekä sisällä että ulkona. Kuulokoirasta on hyötyä sekä huonokuuloiselle että kuurolle. Kuulokoira parantaa monin tavoin omistajansa elämänlaatua ja lisää myös tunnetta oman elämän hallinnasta. Koirasta on apua arkipäivän kuulemisongelmiin, mutta toisaalta koira helpottaa kuulovamman aiheuttamaa eristäytymistä. Koira tuo myönteisiä kokemuksia ja tuntemuksia omistajalleen, sillä sen kanssa voi olla vuorovaikutussuhteessa; antaa ja saada, opettaa ja oppia. Koira edistää sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia mm. viemällä omistajansa säännöllisesti ulkoilemaan.

Kuulokoiramerkillä varustetut kuulokoiravaljaat tai -liivit päällä koira saa liikkua omistajansa mukana kaikissa julkisissa tiloissa (Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011 §18).Vaatimukset koiralle ja ohjaajalle

Kuulo- tai tukikoiraksi voidaan kouluttaa melkein minkä tahansa rotuinen koira. Yhdistys ei kuitenkaan suosittele kuulo- tai tukikoiraksi hankittavan rotuja, joilla on erityisen paljon perinnöllisiä sairauksia tai epäterveitä piirteitä. Kuulo- tai tukikoira ei saa olla vartioiva eikä puolustaa omistajaansa.
Koiran on hakuhetkellä oltava noin 1-3 vuoden ikäinen ja perustottelevainen.

Viralliseksi kuulokoiraksi voidaan testata koira, jonka omistaja on tehnyt kuulokoirayhdistyksen kanssa kirjallisen koulutussopimuksen ja on osallistunut kuulokoirien koulutusviikonloppuihin I ja II. Testin läpäistyään koira saa virallisen kuulokoirastatuksen. Tästä merkiksi koiralle annetaan kuulokoiramerkillä varustetut valjaat tai liivit
.

Midaksen tie kuulokoiraksi

Midaksen tie kohti kuulokoiruutta alkoi jo pennusta pitäen. Joulukuussa 2014 saimme tiedon että meidät oli hyväksytty koulutukseen. Maaliskuussa 2015 oli ensimmäinen leiri josta kaikki alkoi virallisesti.

Erittäin positiivinen yllätys on ollut kuinka hyvin pääsee erilaisiin paikkoihin harjoitusliivien kanssa. Joskus on saatettu sanoa ettei tänne saa tuoda koiraa, mutta kun kertoo mistä on kyse niin lupa on tullut. Tai sitten huomauttaja on huomannut koiralla olevat harjoitusliivit taikka minulla olevan liivin jossa kerrotaan että koulutan kuulokoiraa.

Helmikuussa 2016 Midas läpäisi testin ja sai kuulokoira statuksen.

Valmiit koirien taidot testaan kahden vuoden välein.

Hearing dog

A hearing dog is trained to react to sounds that are important to its owner, which he/she can't hear. The dog expresses the sounds to the owner by touching with a paw or by poking with its nose. After this the dog will lead the owner to the source of sound. Midas is taught to scratch or to stand against me after hearing a taught sound. I have taught to Midas a timer, a door bell, a cellphone and a moped.

A hearing dog is a diverse help, that works indoors and outdoors. A hearing dog is as useful to a poorly hearing person as to a deaf person. A hearing dog enhance owners quality of life and makes you feel more control over your life. The dog is helpful with everyday hearing problems, but at the same time eases isolation caused by hearing-impairment. The dog brings positive experiences and feelings to the owner, because with the dog you can be interacting; gove and receive, teach and learn. The dog advances both fysical and psychological well-being, for exempel by taking the owner out regurlarly.

With hearing dog-sign hearing dog-equipment or -vest a dog can move with the owner in every public place (Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011 §18).

Demans for the dog and the owner

To hearing dog or service dog, can almost any race of dog be trained. Union doesn't recommend to hearing dogs/ service dogs races that have particularly many genetic diseases or unhealthy features. A hearing dog/ service dog cannot be guarding nor defend its owner.
As applying the dog must be one to three years old and obedience.

For becoming a official hearing dog can be tested to a dog, which owner has made a official training deal with hearingdogunion and take a part to the hearing dogs training weekends I and II.
Passing the test the dog receives a official hearing dog status. For this, the dog is given hearing dog-signed harness and vest.

The road of Midas to becaming a hearing dog

The road to hearing dog for Midas started at puppy-age. In December 2014 we were informed that we had been accept to the training. In March 2015 was the first camp whence everything started officially.

A positive surprise has been how different kind of places we got in with trainig vest. Time to time we've been told that dogs aren't allowed, but after explaining, we have been allowed to come in. Or then noticer has noticed the training vest on the dog or vest on me that tolds training of hearing dog.

February 2016, Midas passed the test and received hearing dogs tatus.

The passed hearingdogs are tested every second year.

Translator by RH

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...