keskiviikko 21. syyskuuta 2016

Syksy / Autumn

Syksyn saapuminen alkaa näkyä monessa muodossa ulkona ja sisällä. Ulkona se näkyy toisinaan värien loisteena, aamujen viileytenä sekä iltojen hämäryytenä. Sisällä se näkyy esimerkiksi Midaksen värissä, joka on alkamassa muuttua vaaleammaksi sekä sen viihtyminen pidempään aamuisin pedissään. Tuo syksyn saapuminen tietää muutoksia arkeemme ja tuo tullessaan omat haasteensa. Illoista tulee haastavampia kävellä, pimeys vie kiintopisteen jolloin kävelystä tulee epävarmempaa. Midaksesta taas tietää millainen aamun sää on, mitä pidempää se "nukkuu" sen huonompi sää.


The arriving of autumn starts to show in many forms inside and outside. Outside it starts to show shining of leafs, coolness of mornings and dim night. Inside it shows on Midas' skin color which starts to whiten and Midas staying in bed longer in mornings. The arrive of autumn knows many changes to our every-day-life and its own challenges. Evenings is going to be more challenging to walk for darkness takes set point and walking becomes more uncertain. You know how's the weather is based on how long it " sleeps " when the weather is bad.

Aamu usvassa kävelyllä ( Walking in morning mist. )

Kaiken tämän muutoksen voi nähdä toisinkin, aamuisin saa levätä hetken pidempää ja iltaisin käpertyä aikaisemmin peiton alle. Ulkoilujen aikataulu muuttuu hieman ja pisimmäksi lenkiksi muodostuu päivän ulkoilu. Onneksi Midas on tottunut kävelemään säässä kuin säässä, kunhan sen saa astumaan ulos ovesta.


All of this change can be seen differently, by morning you can rest longer and by evening curl up under a blanket. Schedule changes a little and the longest walk is the day walk. Fortunately Midas has  got used to walk in every weather, as long as you get him to step out.

Tietysti pysähdytään nauttimaan auringon viimeisistä valoista silloin kun niitä on ja samalla katsellaan luonnon värien maailmaa. Osittain aletaan valmistautua pikku hiljaa syksyn ja talven tuomiin vaatimuksiin. Tähän kuuluu luonnollisesti Midaksen vaatteiden kaivaminen esiin ja itselleni sopivan valaisimen laittaminen hämärtyviin iltoihin. Askeleeni epävarmuutta varten olemme jo aikaisemmin harjoitelleet Midaksen kanssa missä kohtaa se ohjaa minua. Ennen se oli yksi ainoa kohta, onneksi olemme molemmat kulkeneet kehityksessä eteenpäin ja nyt osaan ohjata sen tilanteen vaativaan kohtaan. Näin on helpompi antaa sen ohjata tilanteen vaatiessa sitä, se ei kuitenkaan poista itse ongelmaa vaan on isona apuna.


Of course we stop to enjoy last light of Sun and at the same time watch colors of nature. Partly we start to prepare to challenges of autumn and winter. Naturally part of this is to dig out Midas' clothes and for myself finding a proper light for dimmer evenings. For uncertainty of my step we have trained beforehand when Midas leads me. Before it were one specific moment, fortunately we have advanced in training and now I can lead it to a required place. This way it is easier to let Midas to lead, it doesn't make the problem go away but helps a lot.
Syksyisiä värejä katsomassa ( Watching colors of autumn. )

Syksyn sateet tuovat esille vielä nuoren pennun esiin Midaksesta,  vaikka se välillä esittääkin isoa miestä. Jostain syystä se tykkää jahdata ilmakuplia vesilätäköstä, eikä haittaa onko vesi kylmää taikka ei, samoin säällä ei ole väliä. Muuten se kiertää kaukaa kaikki vesilätäköt... Toisinaan se pysähtyy katselemaan tuulen puhaltamaa lehteä ja käy mahdollisesti haistamassa sitä. Tuo pentumaisuus ja nauttiminen hetkestä saa minut unohtamaan kaiken muun joksikin aikaan. Tuota oppia olen tarvinnut, kumpa oppisin käyttämään sitä millaisesssa tilanteessa tahansa.


The autumn rains brings the cub out of Midas even though it tries to be a big man. For some reason it likes to chase bubbles on puddles, and it doesn't matter if the water is cold or not, same thing with the weather. Otherwise it circles around puddles... At times it stops to watch as the wind blows leafs and possibly goes to smell it. That cub-likeness and enjoying the moment gets me to forget everything else for a while. That lesson I have needed, wish I learn to use it in every situation.

Noissa hetkissä näen sen katseessa ilmeen, joka kertoo maailmassa olevan monta ihmeellistä asiaa, joista voi ottaa kaiken ilon irti. Olipa se sitten kupla vesilammikossa, sulka maassa taikka jokin muu ihmeellinen asia. On hienoa nähdä sen nauttivan olostaan "normaalina" koirana ja toimia oman luontonsa mukaisesti. Sen nauttiessa asioista tiedän voivani luottaa siihen, että se ilmaisee minulle tarvittaessa opetetut äänet. Äänen tullessa se irtoaa omista touhuistaan ja tulee kertomaan äänen minulle, jonka jälkeen se palaa omien asioidensa pariin


In those moments I see in Midas a look that tells that the world has many wonderful things, in which you can take all joy in. Whatever it was a bubble in a puddle, a feather on the ground or something else. It's wonderful to see Midas enjoying itself as a " normal " dog and behave naturally. While Midas enjoys things I know I can trust that it express the taught sounds. When the sound comes Midas forgets its own things and comes to tell me about the sound, and afterwards goes back with its own thing.
Aina on aikaa auringolle ( Alway time to sunshine. )


.

torstai 15. syyskuuta 2016

Vapaalla harjoittelemassa luottamusta / Out to train trust

Kuulokoiran elämä ei tarvitse aina olla työtä, kaikki tarvitsevat lomaa ainakin hetkeksi. Tälläinen mahdollisuus meillä oli viikonloppuna, osallistuessamme kuulokoira leirille. Siellä molemmat pääsimme hetkeksi vapaalle. Siellä tapaamisten lisäksi Midas sai nauttia uusista ympäristöistä ja päästellä menemään pururadalla.

The life of a hearing-dog doesn't have to all be work. Everyone needs a vacation for a moment at least. We had a chance to that at weekend, as we took a part of hearing-dog-camp. There both of us could take a break. Beside meetings Midas could enjoy new environments and could unleash on a track.

Pururadan nautintoa ( Enjoying of track. )

Mikäpä hienompaa kuin nähdä koiran nauttivan menosta ja hajuista. Siihen samaan piti tietenkin yhdistää harjoittelua luottamuksesta. Se on kaikista tärkeintä meille molemmille liikkuessamme erilaisissa ympäristöissä. Minä luotan Midaksen antamiin merkkeihin ja se luottaa antamaani turvaan. Tätä harjoittelimme luoksetuloina, seuraamispaikkaa vaihdellen sekä laiturilla.

What would be greater than seeing a dog enjoying going and smells. Of course we had to annex training of trust. It is most important to each of us as we move in different environments. I trust the signals Midas sends and it trust the safety I provide. This we trained with different exercises and by changing following place and on a dock.

Vauhtia välillä niin ettei tassut osu maahan ( So speedy that paws doesn't hit the ground. )
Mukavia hajuja ( Nice smells. )

Tuo laiturilla oleminen oli erittäin haasteellinen paikka molemmille vaikka aaltoja ei näkynyt. En ole monesti joutunut olemaan rohkaisijan roolissa, nyt sain olla siinä. Emme ole olleet aikaisemmin laiturilla ja se näkyi Midaksesta. Yleensä se johdattaa minua minne vain, ei haittaa vaikka minulle tulisi huono olo.


The dock was a challenging place for both of us even though there wasn't any waves. I haven't have to be the encourager, now I did. We haven't been on a dock before and it shown from Midas. Usually it leads me anywhere, doesn't matter if I got sick.

Rohkeana laiturilla ( Bravely on a dock. )

Hieman tuo Meniere muistutti olemassa olostaan tai vaikutuksistaan arjen haasteisiin. Tämä tuli ilmi koittaessani ottaa kuvaa Midaksesta seisomassa veden lähistöllä. Kuvittelin ottavani kuvan jossa koira seisoo suorassa. Myöhemmin selvisi että koko kuva on vinossa...


A little Menier reminded of itself challenging the every-day-life. It came up as I tried to take a picture of Midas standing front of lake. I thought I was taking a picture where Midas would stand straight. Later I found out that the whole picture was tilted.

Kuvaaja vinossa ( The photographer tilted. )

Kyllä leiripäivä alkoi näkyä meissä molemissa ja taas tuli eteen yksi harjoiteltava asia. Nimittäin Midas menee kyllä omalle paikalleen ja on siinä, mutta että sulkisi silmänsä; siihen on vielä matkaa...


The camp-day started to shown from both of us and again something came up that we need to train. For Midas goes to its own place and stays, but for closing it eyes; to that there still is way to go...

Ota se kuva jotta päästään nukkumaan ( Take the picture so we can go to sleep. )


keskiviikko 7. syyskuuta 2016

Seikkailun näkymätön apuri / An invisible assistant of adventure

Monesti seikkailuksi mielletään reissu jossa mennään kotoa johonkin toiseen paikkaan ja tehdään siellä asioita jotka eroavat arjesta. Arjen normaaleja toimintoja kuten kaupassa käyntiä ei koeta yleensä seikkailuna.  Kun sairastuu saattaa kaupassa käynti muuttua haasteeksi, itse taas muutan ajatukseni niin, että siitä tulee seikkailu.

At times adventures are perceived as you visiting someplace else and something else than normally you would. Like shopping isn't perceived as an adventure. When you're sick shopping might become challenging, I alter my thoughts so it'll become an adventure.


Seikkailuni eivät yleensä onnistuisi ilman apulaistani, joka seisoo vieressäni neuvoja antaen. Sen rooli näissä arjen erilaisissa tilanteissa on erittäin monipuolinen ja haasteellinen. Kumpikaan ei tiedä kuinka kauan reissu kestää ja mitä siellä tulee meitä vastaan. Useimmiten erilaisia ihmisiä; paljon taikka vähän,  hajuja sekä ääniä. Toisistaan poikkeavia kävelypintoja ja välillä voi joutua odottamaan asioiden tapahtumista. Kaikista näistä ja muista mahdollisista tilanteista tulee apulaiseni selvitä, tämäkään ei aina riitä sen tehtävä listaan. Noiden lisäksi Midaksen tulee varoittaa tietyistä äänistä ja tarvittaessa siirtyä ohjaamaan minua.

My adventures wouldn't happen without my assistant, who stands beside me giving advice. The role of Midas is really diverse and challenging. Neither of us knows how long trip's gonna last and what comes up: usually different kind of people; many or few, smells and noises. Deviant flooring and at times need to wait for things to happen. Of all of these and others possibilities my helper has to get through. Plus Midas has to warn me of certain sounds and, if needed, lead me side.

Erilaisia tilanteita tulee vastaan ( Different kind of situations comes across. )

Ei ole siis ihme, että välillä pitää näissä seikkailuissa molempien istua hetkeksi keräämään voimia, jotta matka voi taas jatkua. Minun roolini on pitää turvassa tuo apulaiseni ja pyytää tarvittaessa antamaan sille työrauha. Sen Midas tarvitsee, jotta se pystyy tekemään kaiken ja välillä jopa enemmänkin.

So it's no wonder that sometimes, between these adventures, we have to sit down and gather our strength for a moment so we can continue on. My role's to keep Midas safe and when needed to ask for peace to work. Peace is what Midas needs to do everything and sometimes even more.


Väsynyt, mutta näkyvä sankarini ( Tired but my visible hero. )
Kun otan apulaiseltani seikkailuun kuuluvat liivit pois, on aika palkita sitä sen suorituksesta, joko leikkimällä taikka muulla tavoin. Sen ansiosta nuo arkiset haasteet taikka seikkailut ovat mahdollista toteuttaa. Se on tarinoiden ja seikkailujen hiljainen sankari, joka kulkee hiljaa vieressä tehden kaikkein vaikeimmat teot.

As I take the vest off of mine assistant, it's time to reward its performance with playing for example. Thanks to Midas all of the challenges of every-day-life or adventures are possible. It is the silent hero of the stories and adventures who walk silent doing all the hardest acts.

Päästessään omaan kotiin taikka paikkaansa; se on palkansa ja leponsa ansainnut.

After coming to home or to its place, Midas has earned reward and rest.


Metsässä voi mennä rauhassa vauhdilla ( In woods I can run fast in peace. )

Toteuttaa omaa luonnettaan ( Fulfilling own nature. )


perjantai 2. syyskuuta 2016

Opettaja vai oppipoika /A teacher or an apprentice

Teemme Midaksen kanssa paljon asioita yhdessä ja se seuraa minua melkein kaikkialle. Annan sille vihjeitä mitä pitäisi tehdä missäkin tilanteessa, mikäli se ei tee kyseistä asiaa itsenäisesti.

Midas myös vaistoaa milloin tarvitsen sen ohjausta ja osaa tarvittaessa asettua viereeni seuraamaan tilannetta. Tämän lisäksi se osaa ottaa huomioon ihmisten erilaisuuden, jonka mukaan se päättää kuinka toimia. Olipa kyseessä vanhempi henkilö tai erityislapsi, se malttaa asettua niin että he saavat rauhassa tutustua siihen.

Ohjaa minua  / Guiding me

Se ei silti kohtele ihmisiä erilailla, vaan on aina valmis tutustumaan uusiin ihmisiin. Tietenkin se vaistoaa jos toinen ei pidä siitä tai on vihamielinen, jolloin se osaa väistää tilanteen. Tuollaisessa hyväksynnässä erilaisuutta kohtaan voisi meistä moni ottaa oppia eläimiltä.

Katselua / Just watching

Tämän lisäksi olen sen kanssa oppinut, että  määränpäällä ei ole niin väliä. Sillä matkalla voi olla monta muuta kiinnostavaa asiaa, joiden vuoksi kannattaa pysähtyä katselemaan. Jokaista asiaa voi katsella monesta eri kulmasta ja sen oppii kun katselee asioita rauhassa. Monesti silmiin osuu sellaisia asioita joita ei muuten huomaisi tai kiinnittäisi huomiota.


Midas osaa avata sellaisia ovia minun ja muiden ihmisten päässä, joita emme välttämättä itse osaisi avata. Itselleni se on avannut monta ovea ja opettanut katsomaan maailmaa uudestaan ja uudestaan, sillä jokaisella kerralla voi oppia jotakin uutta.

Siitä kumpi meistä on opettaja ja kumpi oppipoika, kun mietitään asioita hieman erilailla voidaan olla montaa mieltä. Itse myönnän olevani tietyissä asioissa opettaja ja monissa asioissa oppipoikana.

Teacher or apprentice 

We're do many thing together and Midas follows me nearly everywhere. I give clues in every situations in case Midas doesn't do certain thing by itself.

Midas senses when it needs guiding and knows to settle down to my side to keeps track to situation. Plus Midas minds differences of people and acts to each one differently. Was it an older person or a special-child, Midas has patience to settle down so they can calmly get to know.


Still Midas doesn't treat people differently, but is always to eager to meet new people. Of course Midas senses case someone doesn't like it or is hostile, Midas knows to avoid the situation. Every case has been seen in many angle and Midas learns to oversee things calmly. Often it notices things you wouldn't otherwise see or even notice.


Midas can open doors in people's and I's head, that we wouldn't know to open otherwise. To I Midas has opened many doors and taught to watch the world repeatedly, for there's something new each time to learn.


To which one is teacher and which is apprentice can be seen in many angle. I acknowledge to be a teacher of sorts and an apprentice in many things.

sunnuntai 28. elokuuta 2016

Käsimerkit käyttöön / Taking hand-commands to use

Kiitoksia vinkeistä ja ehdotuksista näihin käsimerkkeihin, nyt on tullut mietittyä millaisia kannattaa käyttää Midakselle.Takana on muutamia kokeiluja erilaisista käsimerkeistä Midaksen kanssa ja sille toimii selkeästi yhden käden merkit paremmin kuin kahden käden. Tästä syystä olen muokannut viittomamerkeistä sille sopivia muotoja. Isoin poikkeama on istu käsky, koska sen osalta on jo käsimerkki. Se on niin vahvasti iskostunut Midaksen päähän ettei sitä kannata lähteä vaihtamaan.

Odottaa mitä pitäisi tehdä / Waiting for something to do
Olen ottanut käsimerkit käyttöön sanojen rinnalle, jotta Midas ymmärtäisi niiden tarkoittavan samaa asiaa. Ottaessani nämä käyttöön olen huomannut Midaksen lukevani kehoni kieltä enemmän kuin aikaisemmin tai todennäköisesti en ole vain huomannut sitä aikaisemmin näin selkeästi. Midas lukee selvästi kehoni kieltä ennen kuin ehdin näyttää merkkejä. Se alkaa tekemään komentoa ennen kuin merkki on tehtynä. Tässä taas pitää olla tarkkana ettei meistä kumpikaan ala oikaisemaan.

Samaa harjoittelua ollaan tehty kun Midas on ollut töissä ja kieltämättä helpottaa paljon kun voin  ohjata kädellä tarvittaessa. Näin pystyn entistä paremmin keskittymään liikkumiseen ja Midas tietää mitä sen pitää tehdä.

Seuraa minua / Follow me

Jotenkin on alkanut tuntua tiettyjen asioiden sujuvan ihan itsestään aina välillä ja ohjaamisen tarve on vähentynyt. Tietysti meille kummallekin on tullut lisää kokemusta erilaisista paikoista ja siitä miten niissä kannattaa toimia.


Eteenpäin / Forward


Thank you for your suggestions for these hand-commands, now I've pondered what kind of should I take to use with Midas. We've tried different kinds of gestures already and clearly one-hand-commands suits better to Midas than both-hand-commands. Therefor I've shaped sign language into suiting shape. The biggest deflection is the sit-command, for there is a command already. It is so strong that there's no reason to go ahead and chance it.

Now I've taken hand-commands into use beside normal-commands, so Midas could understand better that they mean same things. At the same time I've noticed that Midas reads my body language more than before or I just haven't noticed it before, which is more likely. Midas clearly reads my body language before I can give a command. Midas does the commands before the command is finished. In this I have to be careful so neither of us will rush the corners.

Same training we've done at the work and without denying it has done moving easier for I can guide Midas with my hands. Therefor I can focus more on walking and Midas knows what it has to do.

Somehow it has started to feel like somethings has started to run successfully and the need to lead has decreased. Of course to both of us have more experience and how to operate.

lauantai 20. elokuuta 2016

Komentojen järkeistäminen / Arranging commands

Välillä sitä miettii miten asioita olisi voinut tehdä toisin Midaksen kanssa alusta alkaen. Pohdintaa  aiheuttaa sanojen tai käsimerkkien käyttäminen eri komentoihin. Yleensä sitä ajattelee vain tätä hetkeä ja ongelmaa joka on edessä pyrkien löytämään siihen ratkaisun.

Nyt löytää edestään niitä sanoja joita olisi kannattanut miettiä kahteen kertaan ennenkuin ottaa ne käyttöönsä. Otetaan esimerkiksi oikealle, Midas menee oikealle niin kuin on opetettu. Nyt olisi tarvetta saada se seuraamaan oikealla sivulla; pitää keksiä jokin muu sana.


Harjoittelua
 
Samaan aikaan olen miettinyt käsimerkkien käyttämistä ja niitä on joitakin käytössä. Aloin selvittelemään onko olemassa jossain valmiiksi tietyt merkit miettynä. Joitakin merkkejä löytyy muttei tarpeeksi... Tämän jälkeen jäin miettimään jos käyttäisin viittomamerkkejä tiettyihin komentoihin, osaan komennoista on käytössä keksityt merkit. Nämä merkit eivät ole lähelläkään viittomamerkkejä...
Toisaalta tiettyihin viittomerkkeihin tarvitaan kahta kättä ja hihnassa kävellessä se ei ole ihan yksin kertainen asia. Toisena ongelmana tulee vastaan Suomen sää, miten talvella antaa komentoja hanskat kädessä...

Odottamassa vihjettä mitä tehdään

Edessä on päätöksen tekeminen: keksiäkö omia helppoja merkkejä vaiko käyttää viittomamerkkejä komentona. Toiseksi pitää päättää opettaako tietyt sanat tarkoittamaan uutta asiaa vai keksiikö uusia sanoja. Mikäli päätän opettaa vanhan sanan merkitsemään uutta asiaa on edessä jonkinlainen jumppaaminen, jotta Midas sisältää uuden toiminnon. Tämä taas tuo eteen kuitenkin sen että pitää keksiä sana joka tarkoittaa vanhaa toimintaa. Tämä ongelma on ihan itse aiheutettu, kunpa sitä olisi osannut ajatella hieman pidemmälle.

Toisinaan tulee mieleen että olisi pitänyt olla aloittaessa kristallipallo, josta olisi nähnyt mitä kaikkea Midaksen haluaa tekevän missäkin tilanteessa. Sitten miettinyt valmiiksi komennot ja käsimerkit...
Toisaalta koskaan ei tiedä mitä huominen tuo tullessaan ja on kieltämättä mukavaa harjoitella Midaksen kanssa erilaisia asioita. Näissä harjoituksissa unohtaa kaiken muun ja samalla tulee tehtyä itselleen hyödyllisiä harjoituksia.

Koulutuksen alkumetrejä
Koulutuksen alkumetrejä


Mikäli jollakulla olisi osoittaa linkki paikkaan valmiista käsimerkeistä olisin erittäin kiitollinen.


At times I think what could I've done differently with Midas at the start. I've wondered with use of words and hands in commands. Usually I think present and a problem that's ahead and solution on that.

Now, I found ahead words that I should have had thought twice before using them with Midas. For example "to right", Midas comes to my right side as he's taught. Now, I have to teach him to follow me on my right side; I have to come up with a new word.

At the same time I have thought about using hand-commands and some of them is already in use. I looked up is somewhere someone came up with signs. Some signs has already been made, but not enough.  Afterwards I thought of using sign language as commands, in some of commands has made up signs in use. These signs are not even close to sign language
Although some of the sign language need both of the hands and walking with a leash it's not a simple thing to do. Another problem is the weather in Finland on weather, how to give commands with gloves.

Alot of decisions has to be made in near future: come up with own simple signs or to sign language as commands. Second of all should I teach old words to mean something new or come up with new words. If I decide to give old words new meaning it's going to be hard to get Midas to understand new meanings. This brings me to inventing a new word meaning an old command. This problem is self-caused, only if I had thought further.

At times I wish I'd had a crystal ball, where I could've seen what I would have wanted to Midas to do in certain situations, and then thought about commands...Though you never know what tomorrow brings and it is nice to train with Midas. In these training sessions you forget everything else and at the same time I do things benefitting me.

keskiviikko 10. elokuuta 2016

Arjen kiertokulkua / Circulation of every-day-life

Viime aikoina korvani ovat eläneet omaa elämäänsä aika vilkkaasti ja sen vuoksi on tullut lepäiltyä paljon. Ulkoilureissuilla on ollut mukavampi kävellä ilman ääniä ihan omissa ajatuksissaan. Tästä taas on seurannut se etten huomaa läheskään kaikkea mitä pitäisi.

Midas on tehnyt ulkoilusta mahdollista ja välillä olemme tehneet kävelylenkitkin liivien kanssa. Kuulokoiran liivit antavat tietyn rauhan Midakselle, ne eivät kuitenkaan estä sitä toimittamasta omia asioitaan. Liivit päällään Midas kertoo enemmän ympäristön tapahtumista ja kyselee lupaa tehdä asioita, toisin kuin ollessaan ilman liivejä. Samalla se keskittyy olemaan ohjaamassa minun liikkumistani, mutta kuitenkin niin että minä päätän suunnan eikä se. Muuten saatettaisiin joutua suhteellisen pitkälle lenkille, jossa saattaisi taluttajan kunto loppua.


Edessä antamassa tukipisteen / on front to give abutment

Pitäähän sitä tarkistaa kuka täällä on liikkunut ( I need to check who has walked here. )

On hienoa huomata miten ikä ja kokemus ovat rauhoittaneet sitä sen ollessa liivien kanssa liikkeellä. Tosin tiettyjen asioiden kanssa täytyy vielä tehdä harjoituksia, edistytään kuitenkin mukavasti. Äänien osalta ollaan opeteltu yksi uusi ääni lisää, kännykän herätyskello. En enää itse herää kännykän herätykseen, eikä Midas reagoinut siihen mitenkään. Tämän vuoksi opeteltiin se ääni, mikäli ollaan jossain reissussa.
Odottaminen alkaa sujua aina välillä ( Waiting starts to go well, sometimes. )

Reissuilla on tullut katseltua taas maailmaa ihan uusin silmin ja Midaksen uteliaisuus on tuonut silmien eteen paljon sellaista mitä ei aina huomaa. Tietyllä tavalla sitä on odottanut koiran kasvamista aikuisuuteen ja silti toivoen sen säilyttävän tietyn leikkisyytensä.

Aina jaksaa katsella ja ihmetellä asioita (Sammakko jatkoi matkaansa ja me omaamme) ( Never gets tired of looking and wondering things ' The frog continued its own way and we our own.' )Lately my ears have been living their own life, so I have been resting a lot. At a jog it's much nicer to walk without sounds, in own thoughts. Therefor I don't notice as much as I should.


Midas has done jogging possible and sometimes we have made our jogs with the hearing-dog-vest on. The vest gives peace to Midas, the vest doesn't block it from doing its own things. With the vest on Midas tells more of the surroundings and asks permission to do things, which it doesn't do without the vest. At the same time it concentrating to leading my way, still I decide the route, not Midas. Otherwise we could end up on a jog where my condition gives in.


It's wonderful to see how age and experience has calmed Midas when it moves the vest on. Though with somethings we have to train more, still we have advanced nicely.We have learned a new sound, phone's alarm clock. I don't anymore wake up to alarm clock, and Midas didn't react anyways to it. Therefor we learned this sound, in case we are on a trip.

On trips I have watched the world with different eyes and curiosity of Midas has brought to my eyes things that you don't always notice. In someway I have waited for Midas to grow up, hoping it still has its friskiness.