keskiviikko 18. tammikuuta 2017

Vatsatauti / Stomach flu

Koiran tullessa taloon se ottaa yleensä paikkansa yhtenä perheenjäsenenä, riippumatta siitä millaiseksi sitä on suunniteltu kouluttaa. Se muuttaa arkeamme aina joillain tavalla ja liikuttaa jokaista omistajaa enemmän taikka vähemmän.

When a dog arrives to a household, he'll take a place as a family member regardless how it is planned to train him. He'll change our every-day-life in some way and moves every owner more or less.

Potilas ( Patient. )

Midas on minulle tiettyjen asioiden kertoja ja auttaa liikkumisessani paljon, se on välillä korvaamaton apu arjessani. Sen sairastuessa (vatsatauti) huomasin kuinka huoli siitä kasvoi aika suureksikin, sekä mietintä kuinka voisin sitä auttaa. Huomasin rooliemme vaihtuneen, minusta tuli sen vahtija ja huoltaja. Toisen asian jonka huomasin: lepäsimme paljon yhdessä tai olimme muuten toistemme näköpiirissä melkein koko ajan.

Midas tells me certain things and helps with my movement a lot; he is indispensable in my life. When he got sick ( stomach flu ) I noticed how my concern over him increased as I tried to think ways to help him. Our roles had changed; I was now the overseer and caretaker. Another thing I noticed was that we rested a lot together or were in other's view most of the time.

Kesän muistoja ( Memories of Summer. )

Tuohon toistemme läheisyyteen on varmaan selkeä syy, olemme toistemme seurassa melkeinpä 24 tuntia joka ikinen päivä. Aika on saanut välillemme syvemmän yhteyden sekä luottamuksen toisiimme. Liikkuessamme missä vain turvaamme toinen toisemme turvallisen liikkumisen. Olemme kumpikin omalla tavallamme riippuvaisia toisistamme.

There's a clear reason for the closeness. We are with each other almost 24 hours every day. Time has given us a stronger connection and strengthen trust between us. As we are moving, we make a safe path for both of us together. We both are in a way dependent of each other.

Onneksi Midas voi tätä kirjoittaessa jo paljon paremmin, on melkein oma itsensä taas.

Fortunately Midas can much better as I'm writing this, almost back to himself.

Kesän muistoja ( Memories of Summer. )
Kesän muistoja ( Memories of Summer. )

tiistai 10. tammikuuta 2017

Talvinen tarina hetki / Wintry storytime

Talven tullessa iskee välillä sisällä tylsyys meille molemmille, joten mikäpä piristäisi paremmin kuin pieni tarinahetki. Ei muuta kuin rakentamaan mukavaa paikkaa molemmille johon voi istahtaa kertomaan tarinaa. Paikan valmistuttua ei muuta kuin sopiva valo ja aloittamaan kertomusta kauheasta luuvarkaasta...

When the winter arrives we both'll get bored at times so what would be better way to perk more than a small story time. Gotta build a cosy place for a both of us where we can sit down to tell a story. After building only a proper lighting and to start tell a story of a terrible bone-thief...

Sopiva paikka ( A cosy place. )
Valmiina tarinaan ( Ready for a story. )

Kauan sitten oli jättimäinen luu, niin iso, että siitä pystyi joka päivä syömään niin paljon kuin halusi. Eräänä päivä se katosi ja kaikki miettivät kukahan sen mahtoi varastaa... 

A long time ago there was a gigantic bone that was so large where you could eat from as much as you wished. One day it vanished and everyone started to ponder who might have stolen it...

Tässä kohtaa jaksettiin olla vielä keskittyneitä tarinaan kauheasta luuvarkaasta

At this point Midas listened at the story intensely.

Miten iso luu ( How big bone. )


Sitten alkoi kiertää hirmuinen huhu, että luu oltaisiin nähty läheisellä pihalla ja tästä innostuneena kaikki säntäsivät kaivamaan kuoppia ympäriinsä. Toiset kaivoivat enemmän kuoppia ja toiset tyytyivät katselemaan niiden kaivamista.

A rumor started to spread around that the bone has been seen in a yard nearby. Excited from this everyone sprung to the yard and started to dig holes. Some settled for watching as others dug.

Tässä kohtaa ilme kertoo hieman siitä, että voisin käydä kaivelemassa jos ulkona olisi lämmintä.

During this point the face tells how he could go dig a hole to our yard only if the weather'd be warmer.

Voisin käydä vähän tutkimassa paikkoja ( I could go snoop around a bit. )

Kun kuoppia oli tullut niin paljon, että ne alkoivat häiritä liikkumista tuli joku olento jota kutsutaan
Ihmiseksi. Se alkoi täyttää noita kovalla työllä kaivettuja kuoppia vaikka kuinka sitä yritettiin estää sekä kaivaa uusia kuoppia tilalle.

Holes started to bother walking for there was so many. A creature appeared that they called Human. Human started to fill these holes that has taken for them so long to dug; he didn't stop though some tried to dig new holes instead.

Mitä sitten tapahtuu ( What happens next ? )

Samalla kun tuo ihminen täytti kuoppia, kuului omituinen ääni sen suusta. Jonka jälkeen tuli lihaisan luun haju sekä outo ääni johon liittyi kylmää. Ihminen oli kai löytänyt sen luun ja laittoi sen kylmään laatikkoon....

Human made a strange sound, as he was filling the holes, that smelt like a meaty bone. After Human had gone, coldness surrounded them. Human must've found the bone and placed it into a cold box.

Mihin laatikkoon ( What box ? )

Tähän tarinamme loppuu tällä kertaa ja selviääkö se koskaan jää arvoitukseksi.

To here our story ends this time; will it ever finish will be a mystery.


Mitenkä tarina jatkuu ( Wonder how the story continues. )perjantai 6. tammikuuta 2017

Vuoden 2017 alkaminen / Start of year 2017

Vuosi vaihtui uudeksi ja siinä välissä vietettiin monen koiran kauhun hetkiä. Olimme Midaksen kanssa kylässä Turussa ottamassa uutta vuotta vastaan. Kävimme ilta lenkillä Turun linnan läheisyydessä, jossa paukkui jonkin verran. Eipä nuo raketit taikka muutkaan tuntuneet kiinnostavan sitä, enemmän mietitytti junaradan puomin sulkeutuminen ja siitä lähtevä ääni. Pitäisikö se merkata vai ei... Merkkasi sen ja jatkoi tekemisiään

The year changed into a new and New Year's Eve included many frights for Midas. We were in Turku, receiving the new year. We had a walk near the castle of Turku, where there was fireworks. The fireworks didn't seemed to interest him, more the railway and and the gate and the sound the gate made; should he mark it or not - he did and moved on.


Ulkoilemassa Turun linnan luonna ( Outing near the Castle of Turku. )

Etelä-Suomeen on vihdoinkin tullut valkoinen lumi peite sekä pakkanen. Näistä moni iloitsee enemmän taikka vähemmän. Elämässä on monia asioita joihin voi suhtautua monella tapaa esim negatiivisesti taikka positiivisesti. Itselläni yksi tälläinen asia on talven lumi, ennen pidin siitä ja nykyään se luo valkoisen vankilan minulle. Lumen tullessa tasapainoni joka perustuu pääosin näkemiseen menee sekaisin ja vaikeuttaa liikkumista. Tämä tuo esiin muutokset elämässäni sairauteni kanssa, voin päättää onko tuo lumi oikeasti valkoinen vankila vai haaste jonka otan vastaan.

Snow and cold has finally arrived to Southern Finland. There's a lot of things that can be taken positively or negatively. For me one of these is snow; used to like it and now it creates a white prison for me. When the snow arrives, my balance - that is mostly based on seeing - goes nuts and hinders my movement. This brings up the changes in my life with my illness; I can decide if snow is my snowy prison or a challenge I can take on.

Olen siinä mielessä onnellisessa asemassa että vierelläni kulkee Midas, jota voin hyödyntää kiintopisteenä. Tosin tämä asiakaan ei ole aina päivän selvä juttu, jos tietä ei ole aurattuna niin minä kuljen edessä ja Midas seuraa jälkiäni. Mikäli tie on aurattu seuraan Midasta, tilanteen muuttaa ainoastaan kaksi asiaa: hyvät hajut, joiden vuoksi voi kahlata syvemmässäkin lumessa tai kylmä pakkanen tuulen kanssa.

I'm, in a way, happy of my state for Midas is by my side who I can use as a support point. Though this isn't always clear as day; if the street isn't ploughed I will lead and Midas'll follow me footsteps. And if the road is ploughed, I'll follow Midas. The only things that can change the situation are: good smells that are worth of wade into deeper snow or with a cold wind.

Mikä ihmeen ääni tuolta tulee ( What sound comes there ? )

Pitihän se vähän kokeilla onko räjähtävä nalle vai ei ( Of course it has to be checked this teddy bear. )

Näissä talvisissa säissä tulee keskittettyä muihin asioihin kuten erilaisiin harjoitteisiin. Pääsimme pitkästä aikaan harjoittelemaan rallytokoa. Nyt harjoitteluun tuli iso muutos sillä käytin ensimmäistä kertaa niissä kuulokoiran liivejä. Tämä muutos sen vuoksi, että kuulokoirilla on lupa kilpailla niiden kanssa. Harjoitukset menivät suhteellisen hyvin siihen nähden että kyseessä oli uusi ympäristö, mutta tärkeintä oli että sain liiveistä kiintopisteen itselleni. Se auttoi pitämään itseni paremmin tasapainossa joka taas heijastuu Midaksen tekemiseen. Tästä on hyvä jatkaa harjoittelua eteenpäin.
Valitettavasti harjoituksista ei ole laitettavaksi kuvaa tähän.

During this wintery weather I tend to focus on other things like different sort of training; we've got a change to train rally-toko. Now was a big change to it for we got to use, for the first time, the hearing-dog-vest at the same time. For now hearing-aid-dogs can now compete with them. The training went relatively well, for that it was a new environment. Midas helped me keep my balance and that reflects off from Midas. It's good to continue training from here. Unfortunately I don't have a picture of training to place here.


Turun linna vuoden vaihteessa ( The Castle of Turku. )

perjantai 30. joulukuuta 2016

Vuosi 2016 / Year 2016

En muista milloin olisin katsonut taakse taikka eteenpäin kovinkaan pitkästi. Olen keskittynyt tähän päivään ja siitä selviytymiseen. Paljon olen mennyt sairauteni antamilla ehdoilla eteenpäin pyrkien nauttimaan hyvistä päivistä ja lepäämään huonoina päivinä. Nyt katsoessani taaksepäin kuinka paljon elämäni on muuttunut monessakin asiassa, yhtenä muutoksen tekijänä on ollut Midas.

I can't remember when I'd looked back or ahead quite far. I've focused to this day and getting through it. Much has gone by the terms of my disease as I try to enjoy of the good days and rest at the bad ones. Now looking back how much my life has changed in many aspect, one the doers of that change has been Midas

Yhtenä erityisenä muutoksena oli sen valmistuminen kuulokoiraksi ( kuulokoiran liivit), siitä lähti eräänlainen muutoksen polku. En sitä tiedostanut pitkään aikaan, ennen kuin jokin aika sitten. Midaksen työpäivä (työpäivä) koostuu monesta asiasta, joskus on enemmän tehtävää, toisinaan hyvin vähän. Samaan aikaan se vahtii minun vointiani (Koiran valvovan silmän alla) vaikken sitä aina tiedostakkaan.

The one particular change has been the time when Midas graduated as a hearing-dog (A hearing-dog vest). From that point we started down a certain kind of path; one I haven't been aware of in a long time. Midas' workday ( a workday) consists many things; sometimes there's more to do, occasionally a little. At the same time Midas will watch over me (Under the watchful eye of the dog) even though I don't always notice that.


Samaan aikaan olen saanut miettiä miten voisimme toimia paremmin yhdessä (käsimerkit käyttöön) tehdessämme erilaisia seikkailuja (seikkailuja Turussa, seikkailujen näkymätön apuri). Meniere ei katso aikaa tai paikkaa kun se päättää kyläillä (tassu kädessä), noina hetkinä tarvitsen Midasta enemmän kuin osaan sanoa. Se auttaa minua selviämään askel kerrallaan eteenpäin.

I've also pondered how could we act better with each other (Taking hand-commands to use) as we adventure together (adventure in Turku, an invisible assistant of adventure). Meniere doesn't look at time nor place when it decides to come visit ( a paw in hand ). At those times I need Midas more than I can say. He will help me through it one step at time. 

Erityisenä asiana on kuitenkin sen avaamat ovet. Olen saanut tutustua moniin uusiin ihmisiin ja koiriin, jotka tuovat iloa ja väriä elämään (sosialistamista sekä kuulokoira Domin blogissa ). Paljon muitakin tuttavuuksia on tullut mukaan.

A special thing is the doors that Midas has opened. I've met new people and dogs that all has brought happiness and color to life ( being together and hearing dog Domi blog). A lot of acquaintances has come along too.

Kuulokoira Toivo ja Midas / Hearing dogs Toivo and Midas
Kuulokoira Domi ja Midas / Hearing dog Domi and Midas

Hilla ja Midas / Hilla and Midas
Nyt uskallan katsoa hieman huomiseen vaikken tiedä millainen päivä on edessä (luota koiraasi) . En kuitenkaan ajatellut tehdä mitään suunnitelmaa ensi vuodeksi vaan astun siihen luottavaisin mielin yhdessä Midaksen kanssa. Ehkä uskallan katsoa eteenpäin rohkeammin kuin aikoihin ja samalla hieman haaveilen asioista. Tunnen sisälläni uudenlaista rohkeutta astua erilaisiin paikkoihin itsekseni yhdessä Midaksen kanssa sekä itsenäisyyden tunteen sisälläni. Jonain päivänä saatamme kävellä johonkin paikkaan  ja toivottavasti tajuan silloin jonkun osan korjaantuneen sisälläni. Ehkäpä silloin uskallan nostaa katseeni huomiseen, löytääksi itseni sellaisena kuin olen sairauteni kanssa?

Now I dare to look tomorrow even though I don't know what kind of day it will be ( X ). I haven't thought of making a plan for next year but to step in it with Midas. Perhaps I dare to look ahead more valiantly than before, and at the same time dream a bit. I feel new kind of courage to go places alone with Midas and feel independent at the same time. Some day we may walk to a place and hopefully I'll realize some part inside has healed. Perhaps then I dare to lift my head towards tomorrow, to find myself the way I am with my illness ? 

Katse tulevaisuuteen / Head towards future


maanantai 19. joulukuuta 2016

Kiitos / Thank You

On tullut aika katsoa tätä blogia taakse päin ja sanoa kiitoksia kaikille lukijoille tästä vuodesta. Siitä että olen saanut jakaa Teidän kanssa Midaksen ja minun matkaani tänä vuonna.

The time has come to look back this year and say thank you to all the readers of this year. For I have been able to share Midas and mine journey for you of this year.Matkamme tulee jatkumaan ensi vuonna kuten tämä blogikin. Kiitoksia kaikille kommenteista ja palautteesta, jota olen saanut kirjoituksista. Niistä olen saanut voimaa ja energiaa jatkaa kirjoittamista.

Our journey will continue next year, like this blog. Thank you for all comments and feedback that I've received. From those I've gotten strength and energy to continue writing.

Nyt on aika istua alas ja nauttia Joulun rauhasta ja uudesta vuodesta läheistemme kanssa.

Now is time to sit and enjoy Christmas and New Year with our loved ones.

Hyvää Joulua & Onnellista uutta vuotta 2017

Merry Christmas & Happy New Year 2017

Frohe weihnachten und guten rutsch ins neue jahr 2017

Feliz navidad y próspero año nuevo 2017
joyeux Noel et bonne année 2017
С Рождеством Христовым и с Новым годом 2017
Häid jõule ja head uut aastat 2017
God Jul och Gott Nytt År 2017
God Jul og Godt Nytt Aar 2017

                                         Midas

 


sunnuntai 11. joulukuuta 2016

Pieni ja tunteikas matka / Small and emotional journey

Aloittaessani tämän blogin ajatuksenani oli ja on edelleen kertoa minun ja Midaksen seikkailuista. Kaikkiin seikkailuihin mahtuu yllätyksiä laidasta laitaan, tämä kertoo yhdestä matkamme isosta yllätyksestä. 
When I started this blog I intended and I still do to tell about Midas’ and I adventures. All stories are filled with surprises, this one tells of a big one during one of our trips.

2 vko / 2 weeks (Sari Uusitalo)

 
                                                                                                                                                            Tänään koiramessuilla kävelimme lavalle ensin näyttämään kuulokoiran toimintaa, jonka jälkeen meidät julistettiin Suomen kuulo- ja tukikoira ry:n vuoden koirakoksi 2016. Saatuani tiedon valinnasta aikaisemmin, se sai minut hiljaiseksi. Se on erittäin iso kunnianosoitus meille molemmille. Mielestäni jokainen kuulo- ja tukoira sekä ääniapulaiset ovat voittajia vuoden jokaisena päivänä, siitä avusta jonka koirat tuovat arkeemme.

Today at the dog convention we walked on a stage first to show a hearing-dog in action. Afterwards we were  declared the hearing dog of the year 2016 by Finnish hearing and aid dogs. Receiving a message of our selection got me silence. It is a great honour to both of us. In my opinion each and every hearing and aid-dog are winners in every day of the year for the help the dogs brings to our every-day lives.

Photo Sari Uusitalo


Pentu / Puppy
En osaa pukea sanoiksi niitä tunteita, jotka tuo palkinto herättää mielessäni. Matka lavalle ja sieltä pois ovat yhtä tunteiden vuoristorataa. Mieleen putkahtelee erilaisia asioita Midaksesta pennusta tähän päivään asti. Samaan aikaan mielessä pyörii lukemattomat harjoitukset joita olemme tehneet, ihmiset jotka ovat auttaneet seuraamaan haavettani kuulokoirasta.

I cannot put it in the words the feelings that the award gives me. The journey to that stage and off from it are like rollercoaster of emotions. Pictures of Midas pops in my head all the way when he was just a cub. At the same time countless trainings that we have done spins in my head, people who have helped with my dream of a hearing - dog.


Utelias pennusta alkaen / in the begin inquisitive puppy
Kaiken tuon lisäksi kuinka monia mahdollisuuksia on tullut arkeeni Midaksen tulon myötä. Olemme saaneet tavata monia erilaisia ihmisiä eri elämän tilanteissa, oppineet molemmat paljon heiltä ihmisyydestä. Kuin pisteenä i:n päälle on syntynyt uusia ystävyyksiä, jotka tuovat lisää väriä meidän elämäämme.

Beside of all of that how many possibilities, because of Midas, has come in my life. We’ve got to meet a lot of different people, learned a lot of humanity from them. We also have gotten new friends that brings more color to our lives.

Valmiina / Ready

Nukkumassa / Sleeping
Tämä on hyvä hetki muistella menneitä seikkailuja, istua alas katselemaan taivasta nauttien hetkestä. Samaan aikaan kuitenkin huomaan mielen suuntaavan jo kohti uusia polkuja ja seikkailuja. Koskahan oppisi olemaan hetki kerrallaan niinkuin Midas?

This is a good time to reminisce the past, sit down to watch the sky and enjoying the moment. At the same time I notice my mind starting to head towards new paths and adventures. When do I learn to be and live one moment at time like Midas ?

Tässä lisää kuvia matkastamme tähän päivään
Here are more a pictures our travel on this day


keskiviikko 7. joulukuuta 2016

Kevään odotusta / Anticipating Spring

Talven pimeys, kylmyys, liukkaus ja lumisuus eivät ole selvästikään meidän juttumme. Minulle se tuottaa tiettyjä vaikeuksia liikkumiseen ja Midas köllöttelee jossain lämpimässä. Tästä toimettomuudesta voisi tulla ongelma jos niin haluaisi. Teemme ulkona ne asiat jotka ovat pakko tehdä, niin etteivät ne tunnu pakolta. Vaikka Midas ei millään innolla ulos lähdekään ja nauttii pitkistä aamu-unistaan.

The darkness of winter, coldness, slipperiness or snow isn't our thing. For me it brings certain difficulties to moving and Midas enjoys to relax in warm. Idleness could become problem if I allow it. We do the things that needs to be done in outdoor, so they doesn't start to feel forced. Though Midas isn't excited to go out and enjoys to sleep late at morning.

Aamuvirkku työläinen ( Early worker. )
Noilla pakollisilla ulkoilu reissuilla liikutaan minun rajoitteideni mukaan, jotka hieman tasoittavat reittien erilaisuutta verrattuna kesään. Kuulokoira liivien ansiosta voimme yhdistää noihin ulkoiluihin  muutakin toimintaa kuten kaupassa käyntiä taikka istumista jossain lämpimässä sisätilassa. Samalla  voimme harjoitella erilaisia asioita esim äänien merkkaamista taikka olemisen sietämätöntä keveyttä.

In the necessary outings we walk inside my limits in routes that are more of a routine than in Summer. Because of the hearing-dog-vest we can combine other activities like shopping or sitting somewhere warm place. At the same time we can train different sounds for example or just simply being in one place. 

Kotona taas voidaan harjoittelun sijaan myös keskittyä leikkimiseen, joka vahvistaa yhteistä sidettämme vaikka se onkin välillä jopa liiankin vahva. Midas pitää erilaisista leikeistä osa on tyyppillisiä terrien leikkejä: narun vetämistä, lelujen tuhoamista toiset taas hieman erilaisia leikkejä. Noissa erilaisissa leikeissä etsitään erilaisia asioita; leluja taikka ruokaa. Yksi poikkeuksellinen leikki sillä on jota en odottanut näkeväni terrieriltä nimittäin pallon paimennus. Tämä tapahtuu lievästi erikoisella tavalla, toinen lelu suuhun ja kuonolla ohjataan palloa eteenpäin. Jos kukaan ei osallistu tähän sen kanssa niin pallo ohjataan sohvan alle, josta sitä pitää kaivaa sille esille.

Home we can focus to playing beside training that strengthens our bond that already is probably too strong. Midas enjoys various types of plays; some of them are terrier plays: pulling a rope or destroying toys. He also enjoys when I hid one of his toys or some of food. One play is an exceptional for it is something that I've never except from a terrier: he holds a toy in his mouth and pushes a ball of sorts around the house. If no one joins him in this play, Midas pushes the ball under a couch where it needs to be dug. 

Vapaama juoksemista ( Freely running. )
Ehkäpä jonain päivänä taas aurinko nousee ja pääsemme taas ulos tekemään erilaisia lenkkejä. Katselemaan luonnon ihmeitä sellaisena kuin ne ovat. Näin talvella tulee kuvattua vähemmän asioita, joten kuvissa näkyy muisteluja muista vuoden ajoista.

Perhaps one of these days the Sun will rise and we can go outdoors once more, and we go back to our various walks, admire the wonders of nature the way they are. In the winter time I don't take pictures as much; that's why the pictures are recollections from the past months. 


Eikähän tämä jo riitä, lähdetään takaisin sisälle ( Isn't this enough, we can go back inside. )


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...