keskiviikko 5. lokakuuta 2016

Sosialistamista / being together

Arjessamme ei ole toista koiraa ja se on aiheuttanut tietynlaista mietintää korvieni väliin. Onko oikein että ainoastaan ihmiset muodostavat Midakselle lauman vai pitäisikö arjessa olla toinen koira? Kävelyillä emme tervehdi jokaista koiraa, koska Midaksen pitää pystyä ohittamaan koiria ja tehdä työnsä niiden läsnä ollessa.

Our every-day-life doesn't include another dog and it has caused certain kind of pondering. Is it right that only people form Midas' herd or should we have another dog as well ? In walks we don't stop to say hi to every dog because Midas needs to be able to pass dogs and do its work among them.
Yhdessä katsellaan paikkoja ( Checking places together. )

Totuus on kuitenkin se että Midas käy kanssani asioilla ja saa samalla ulkoilulenkin. Mikäli meillä olisi toinen koira pitäisi miettiä toisenlainen tapa hoitaa arkisia asioita. Tai käydä kahteen kertaa ulkona ja siihen taas fysiikkani ei anna myöten vaikka haluaisinkin.

The truth is that Midas comes with me to take care of my businesses and gets exercise at the same time. Provided we had another dog we'd need to think some other way to do every-day things. Or go twice out and to that my physics doesn't reach even if I wanted to.

Onneksi Midas on päässyt tapaamaan toista AHT:tä Hillaa (tästä oli juttua aikaisemmin), jonka kanssa voi leikkiä ja opetella koiran kieltä. Tämä on tärkeää myös itselleni, jotta näen miten se toimii tietyissä tilanteissa. Olen huomannut kasvua urosmaisuuteen eli Midas saattaa yrittää uhitella toisille uroksille. Tämä taitaa kuulua aikuiseksi kasvamiseen...

Fortunately Midas has gotten to meet another AHT, Hilla ( In this story previously ) who Midas can play with and learn dog-language.  This is important to me as well so I see how to act in certain situations. I've noticed growth so Midas could try to defy to another male. This might be part of growing up...

Hieman painimisen opettamista ( Some wrestling training. )
Tässä hieman kuvia kuinka Midas ja Hilla tutustavat ja leikkivät keskenään, kuvista näkee selvästi tietyn pehmeyden Midaksessa. Kuvista näkyy myös Hillan kärsivällisyys opettaa asioita Midakselle.

Here's some pictures of Midas and Hilla getting to known each other and playing between themselves. In pictures a certain softness in Midas and also Hilla's patient to teach Midas.

Pallolla leikkimistä ( Playing with a ball. )

Ilme kertoo kaiken ( The face tells everything. )

Lähtemisen nuuskuttelut ( Last sniffing. )

Lähtemisen nuuskuttelut ( Last sniffing. )

Lähtemisen nuuskuttelut ( Last sniffing. )

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...