torstai 27. lokakuuta 2016

Koiran kosketus / The touch of a dog

Katselen usein Midasta ja sen touhuamista erilaisissa paikoissa. Huomaan kuinka se osaa koskettaa oikealla hetkellä minua fyysisesti taikka henkisesti. En tiedä mistä se tietää kumpi toimii missäkin tilanteessa. Se käyttää noita molempia menetelmiä kaikkialla missä satumme olemaankaan.

I often watch Midas and flittering. I notice how he can touch me at the right moment physically or mentally. I don't know where he learned to act properly in right moment. Midas uses both of those methods where we are.

Viime aikoina se on nukkunut vieressäni vahtien untani ja tuonut levollisen mielen uniini. Toisinaan herään siihen, että sen nenänpää on kiinni kasvoissani ja tunnen sen hengityksen. Herätessäni tuohon hengitykseen  Midas ei näytä reagoivan minun viretilani muutokseen tai ei ainakaan näytä sitä minulle.

Lately Midas has been sleeping next to me, watching my sleep and brought calmness to my mind. Occasionally I wake when Midas' nose is close to my face and feel his breathing. As I wake to that breathing Midas doesn't seem to react to mine waking state nor simply won't show it to me.

Olemme viime aikoina harjoitelleet paljon olemista ihmisten keskellä tekemättä mitään. Näissä harjoituksissa on tullut monenlaisia tilanteita vastaan; joku meinaa yllättäen kävellä meidän yli, koiran rapsuttelijoita taikka kyselijöitä Midaksen työstä. Useimmiten saamme olla rauhassa ja jokainen kerta tuo oppia meille molemmille ihmisvilinästä.

We've been training lately a lot being around people and doing nothing. In these trainings we've come across a lot of situations where someone almost walks over us or questions of Midas' job. Usually we get peace and each time we acquire something for both of us among other people.

Aina löytyy hetki aikaa katsella ( Always time for sightseeing. )

Toisinaan kyselijöiden joukossa on ihmisiä jotka ehkä hyötyisivät koiran tuomasta avusta arkeen... Monesti olen näiden ihmisten antanut koskea Midakseen vaikka sillä on työliivit päällä. Noissa kohtaamisissa olen nähnyt odottamattomia asioita siitä kuinka Midas antaa heidän koskea rauhassa itseään kaikkialle. Samalla olen huomannut koskettajan ilmeen kirkastuvan koiran kosketuksesta ja luovan yhteyden koiraan.

Occasionally amongst the questioners is people who perhaps would benefit from bringing a help to their every-day-life... Usually I've given to these people permission to touch Midas even though he has the work vest on. In those meetings I've seen unexpected things of how Midas let them touch. At the same time I've noticed how peoples faces brighten from touching the dog and creating a connection to him.

Aina voidaan asiaa katsoa monesta suunnasta ( Everything can be seen from many angle. )
Omani ja muiden ihmisten ilmeen muutoksen kosketuksen myötä on saanut miettimään koiran kosketuksen vaikutusta meihin. Ehkä koira koskettaa meitä syvemmältä kuin osaamme ymmärtää. Tämä kosketus ei rajoitu Midakseen vaan uskon kaikilla koirilla olevan kyky koskettaa meidän sisimpäämme omalla tavallaan.

My own and other peoples change of faces after a touch has got be thinking the impact of the touch of a dog to all of us. Maybe the dog touches us all deeper than we can comprehend. This touch doesn't include Midas but I believe that every dog has an ability to touch our deepest in their own way.

Tämä luo itselleni lujan luottamuksen Midaksen moniin rooleihin elämässäni, se on omalla tavallaan laajentanut aistejani. Ehkäpä jopa lisännyt niitä tietyissä tilanteissa, en tiedä.
Ainakin olen oppinut koirani kosketuksen merkityksen itselleni.

This gives me a great trust to Midas' multiple roles in my life, in a way he can expand my senses. Perhaps even added on them in certain situations, I don't know. At least I've learned the meaning of the touch of a dog for myself.

Aina kannustamassa eteenpäin ( Always pushing forward. )

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...