keskiviikko 7. syyskuuta 2016

Seikkailun näkymätön apuri / An invisible assistant of adventure

Monesti seikkailuksi mielletään reissu jossa mennään kotoa johonkin toiseen paikkaan ja tehdään siellä asioita jotka eroavat arjesta. Arjen normaaleja toimintoja kuten kaupassa käyntiä ei koeta yleensä seikkailuna.  Kun sairastuu saattaa kaupassa käynti muuttua haasteeksi, itse taas muutan ajatukseni niin, että siitä tulee seikkailu.

At times adventures are perceived as you visiting someplace else and something else than normally you would. Like shopping isn't perceived as an adventure. When you're sick shopping might become challenging, I alter my thoughts so it'll become an adventure.


Seikkailuni eivät yleensä onnistuisi ilman apulaistani, joka seisoo vieressäni neuvoja antaen. Sen rooli näissä arjen erilaisissa tilanteissa on erittäin monipuolinen ja haasteellinen. Kumpikaan ei tiedä kuinka kauan reissu kestää ja mitä siellä tulee meitä vastaan. Useimmiten erilaisia ihmisiä; paljon taikka vähän,  hajuja sekä ääniä. Toisistaan poikkeavia kävelypintoja ja välillä voi joutua odottamaan asioiden tapahtumista. Kaikista näistä ja muista mahdollisista tilanteista tulee apulaiseni selvitä, tämäkään ei aina riitä sen tehtävä listaan. Noiden lisäksi Midaksen tulee varoittaa tietyistä äänistä ja tarvittaessa siirtyä ohjaamaan minua.

My adventures wouldn't happen without my assistant, who stands beside me giving advice. The role of Midas is really diverse and challenging. Neither of us knows how long trip's gonna last and what comes up: usually different kind of people; many or few, smells and noises. Deviant flooring and at times need to wait for things to happen. Of all of these and others possibilities my helper has to get through. Plus Midas has to warn me of certain sounds and, if needed, lead me side.

Erilaisia tilanteita tulee vastaan ( Different kind of situations comes across. )

Ei ole siis ihme, että välillä pitää näissä seikkailuissa molempien istua hetkeksi keräämään voimia, jotta matka voi taas jatkua. Minun roolini on pitää turvassa tuo apulaiseni ja pyytää tarvittaessa antamaan sille työrauha. Sen Midas tarvitsee, jotta se pystyy tekemään kaiken ja välillä jopa enemmänkin.

So it's no wonder that sometimes, between these adventures, we have to sit down and gather our strength for a moment so we can continue on. My role's to keep Midas safe and when needed to ask for peace to work. Peace is what Midas needs to do everything and sometimes even more.


Väsynyt, mutta näkyvä sankarini ( Tired but my visible hero. )
Kun otan apulaiseltani seikkailuun kuuluvat liivit pois, on aika palkita sitä sen suorituksesta, joko leikkimällä taikka muulla tavoin. Sen ansiosta nuo arkiset haasteet taikka seikkailut ovat mahdollista toteuttaa. Se on tarinoiden ja seikkailujen hiljainen sankari, joka kulkee hiljaa vieressä tehden kaikkein vaikeimmat teot.

As I take the vest off of mine assistant, it's time to reward its performance with playing for example. Thanks to Midas all of the challenges of every-day-life or adventures are possible. It is the silent hero of the stories and adventures who walk silent doing all the hardest acts.

Päästessään omaan kotiin taikka paikkaansa; se on palkansa ja leponsa ansainnut.

After coming to home or to its place, Midas has earned reward and rest.


Metsässä voi mennä rauhassa vauhdilla ( In woods I can run fast in peace. )

Toteuttaa omaa luonnettaan ( Fulfilling own nature. )


Ei kommentteja :

Lähetä kommentti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...