perjantai 3. kesäkuuta 2016

Muutoksien alku / The beginnig of chancesJokin aika sitten pysähdyin miettimään kuinka toimitaan Midaksen kanssa missäkin tilanteessa. Nyt asioihin on tullut muutoksia, joista suurin muutos on tapahtunut itsessäni. Olen pyrkinyt harjoittelemaan rentoutta kävellessämme Midaksen kanssa oli tilanne millainen tahansa. Tämän seurauksena olen saanut paremman kontaktin Midaksen kanssa, joka odottaa vihjettä mitä tehdään. Osana tähän kontaktin parantumiseen on ollut myös rally-tokon harjoittelu.

Kontakti harjoittelua / Contact trainning
Kontakti harjoittelua / Contact trainning
Tämä rentous ja kontakti näkyy Midaksen työskentelyssä selvästi, se jaksaa odottaa paremmin kuin aikaisemmin. Kyllä katselee ympärille mutta hyvin pienestä vihjeestä on taas katsekontaktissa minuun.  Ohjaaminen on helpottunut kun osa sanoista on korvautunut käsimerkeiksi, tosin tässä asiat eivät ole ohjaajalla aina yhdenmukaisia. Välillä tulee sanallinen komento ja välillä käsimerkki tai molemmat yhtä aikaa.

Työskentely on muuttumassa rutiiniksi meille molemmille, joka tarkoittaa hihnan molemmissa päissä rentoutta. Kun kontakti on vahvana riittää pienet vihjeet kertomaan Midakselle mitä odotan sen tekevän. Tämä auttaa sitä olemaan rennompi ja auttaa sitä asettumaan odottamaan asioiden tapahtumista rauhallisemmassa mielentilassa.

Seuraavana askeleena tulee olemaan selkeämmät käsimerkit ja kauko-ohjaukseen totuttaminen, sekä minun häviäminen näkyvistä. Meidän välinen side on voimakas koska vietämme toistemme seurassa suunnilleen 24/7.

Kontakti harjoittelua / Contact trainning
Kontakti harjoittelua / Contact trainning
Samaan aikaan kun olemme saaneet tietynlaista rentoutumista työskentelyssä on se siirtynyt myös vapaa-aikaan. Tuntuu kuin Midas olisi pesusieni joka imee oppia tällä hetkellä erilaisista asioista. Tätä tilaa olen pyrkinyt etsimään välillä ehkäpä liian totisella harjoittelulla.

Nyt se opettelee tuomaan kenkiä ja muita tarvittavia asioita, positiivista on nähdä se kuinka koira tekee asioita häntä heiluen. Kaikki tämä muu avustava toiminta on sille leikkiä vaikka asioista on käytännön hyötyä minulle.

Tietenkin joissakin tilanteissa hajut vetävät sitä puoleensa ja siihen on etsinnässä oikeanlainen palkkio, jolla nenän saisi pois maasta ja kontaktin minuun.

Kontakti harjoittelua / Contact trainning
Kontakti harjoittelua / Contact trainning

Äänien suhteen ollaan sellaisessa tilanteessa että Midas ilmoittaa ja tarvittaessa näyttää sellaisia ääniä joita ei ole opeteltu taikka ei pitäisi merkata minulle. Tämä on omalla tavalla vaikea tilanne minulle kun en kuule ääntä jonka se merkkaa ja vie sen luokse. Jos se on hyvä että näyttää kyseisen äänen saa se palkkion, mutta jos se ei ole niin palkkiota ei tipu. Suurimmaksi kysymykseksi nousee mitkä äänet ovat hyviä merkattavaksi ja mitkä eivät ole.... Monesta asiasta saattaa tulla samankaltainen ääni, eikä koira erottele laitteita toisistaan vaan tekee päätöksen äänen suhteen. Tästä on kokemuksia kun meinasin päätyä huoltoaseman keittiöön katsomaan mikroa, josta lähti merkattavaksi opetettu ääni. Siinä olisi voinut olla ihmettelemistä minulla ja henkilökunnalla...Some time ago I stopped to think how to be with Midas in different scenarios. Now there has come change to things, the biggest in me. I tried to be more relaxed when I'm walking with Midas whatever the situation were. Because of this I've got better contact with Midas, who is waiting for a hint for a what to do next. Part of the better contact has come from rally-toko.

The relaxedness and the contact clearly shows while working with Midas, it manages to be still longer than before. Sure it looks around but in a slight hint the eye-contact is back to me. Instructing has become easier as some of the verbal signals has changes to hand-signs, though some of these the things hasn't been concordant with the instructor. At times comes verbal command and at times hand-signs or both at the same time.

Working is becoming a habit for both of us, which means relaxedness for both of us. When the contact is strong in the both ends of the leash, it means relaxedness to both of us. This helps to it to be more relaxedness and helps it to settle to wait for things to happen in a relaxedness state of mind.

The next step will be clearer hand-signs and getting used to remote instructing, also me vanishing from being visible. Our bond is strong because we are together 24/7.

At same time as we have got of certain relaxedness while working it has moved to our spare time. It feels like Midas is a sponge that sucks knowledge from different kind of things. I have tried to seek with perhaps too serious training.

Now Midas is learning to bring shoes and other needed things. It's positive to see how the dog does things with the tail swinging. All this aiding action is like a play to it while to me it's practical use.

Of course at some situations smells attract it and a right price for it is still be found, that gets it's nose off the ground and contact to Midas.

Translator by RH

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...