tiistai 7. maaliskuuta 2017

Paluu perusasioihin / Back to basics

Kaikkien muutoksien jälkeen on hyvä hetki palata perusasioiden äärelle joksikin aikaa tehden perusharjoituksia ulkoilujen yhteydessä. Paluu perusteiden äärellä on aina hyvä muistutus meille mitkä asiat ovat tärkeitä ja mitä osa-aluetta pitää korjata. Käytännössä tämä tarkoittaa kontaktia, hihnassa kulkemista, luoksetuloa ja odottamista, näitä harjoituksia tehdään molemmilla puolilla jotta Midaksesta ei tule vain toisella puolella osaavaa. Harjoittelu molemmilla puolilla myös vähentää riskiä lihasten jumiutumiseen.

 After all change, it's a good moment to go back to basics for a while. It's always a good reminder, to us, what is important and what needs fixing. Basically this means contact, walking in leash, coming and waiting; these practises are made so Midas doesn't just know half of the things. Training the both sides means less muscle cramps. 


Sää on ollut enemmänkin kuin haastavaa minulle liikkumisen suhteen, taivaalta on tullut vettä, räntää tai lunta. Tästä johtuen tiet ovat välillä loskaisia taikka jäisiä, joka tarkoittaa minulle melkein mahdotonta keliä liikkumisen suhteen. Tämän vuoksi muutenkin hidas vauhtini on entisestään hidastunut, mikä on taas luonut oman haasteensa Midakselle, joka haluaisi välillä mennä reippaammin. Näin onkin hyvä vahvistaa Midaksen kulkemisen perusteita erilaisissa ympäristöissä niin, että saan siltä maksimaalista apua tarvittaessa. Perusteiden lisäksi näihin harjoituksiin olen lisännyt äänien soimisen, jolloin voin vahvistaa niitäkin samaan aikaan.

The weather has been more challenging to me for the roads are icy and slippery, it has rained and snowed. For this reason, moving is almost impossible for me. My slow pace has slowed even more, which makes its own challenges for Midas who would want to go faster. It's good to strengthen the basics of moving in different environment that I can get the maximum help when I need it. Also I've added sounds to the training, so that I can strengthen them at the same time. 

Vai tälläinen kävely sää ( This kind of weather, eh ? )

Harjoittelua ulkona tehdään erilaisissa sykleissä, joiden väliin kuuluu vapautta Midakselle eli se voi liiikkua ja haistella vapaasti ympäristöä. Samoin harjoituksissa säilyy yllätyksellisyys, joka taas tuottaa enemmän kontakteja siltä minuun. Tarkoituksena on pitää harjoittelu sille mielenkiintoisena ja pitää mielenkiintoa yllä pidempiä jaksoja, tämä taas antaa erilaisia mahdollisuuksia harjoituksien kestoon.

We train outdoors in cycles, where between Midas can go and smell smells freely. The training keeps surprise in it that produces more contacts. The meaning is to keep the training interesting and hold Midas' interest up for longer periods, that would allow more possibilities into the length of the training. 

Oletko ihan varma ( Are you sure ? )

Palkkiot eivät ole yhdentekeviä asioita ja niihin tuleekin panostaa, pyrin pitämään erilaisia palkkioita mukani ulkona. Niitä on mm. erilaiset herkut sekä lelut, noita leluja se saa ainoastaan ulkona käyttöönsä. Samoin käytän lenkeillä palkkiona hajuja, joita se haluaa haistella. Niiden luokse pääsee esimerkiksi kun asettuu vakio paikalleen ja ottaa kontaktin. Näin saan Midaksen ymmärtämään, että minulla on kaikki mitä se haluaa, jolloin sen kontakti paranee. Palkkauksen ajankohta esittää erittäin tärkeää roolia ja vilkkaan koiran kanssa onkin erityisen haastavaa saada palkkaus osumaan oikeaan kohtaan. Meillä on jo harjoittelua takana paljon; olenkin opettanut Midaksen olemaan tietyssä paikassa sekä kontaksissa minuun, näin saan palkkion ajoituksen osumaan paremmin oikeaa kohtaan.

The treats aren't indifferent and they need investing. I try to keep different treats outing with me. They can be snacks of sorts and toys, the toys he can use only outdoors. Also I use smells, that he wants to go to smell, as a treat. He can go to them when he settles in his own place and takes contact. This way I can get Midas understand that I have everything that he wants when the contact gets better. The timing of treat is crucial and with going-dog it can be very challenging to get the timing of giving the treat right. We've a lot training behind us; I've taught Midas to be in a certain place and hold the contact; this way I can get the treat at right time. 

Tuolla olisi hyvä suunta ( That would be a great direction. )

Kaikki tämä harjoittelu vaatii myös vastapainoa, Midakselle se merkitsee leikkimistä ulkona ja sisällä. On erityisen tärkeää pitää yllä sen kanssa molemmin puolista luottamusta sekä aikaa olla vain. Täytyy myös muistaa, että molemmilla on päiviä jolloin asia ei kiinnosta, silloin on parasta suosiolla jättää asiat tekemättä. Yksi huono harjoittelu vaatii korjaukseen useita hyviä harjoituksia. Harjotuksien kesto pidetään lyhyenä, toistoa tehdään eri asoiden suhteen eri määriä päivän sisällä. Esimerkiksi kontakti-harjoituksia tehdään x kertaa ja ääni yhden kerran, noista x kpl toistoista palkkio pienempi ja yhden kerran jutuista palkkio ruhtinaallinen.

All this training needs counterbalance. For Midas it means playing outdoors and indoors. It is very important to keep the mutual trust and time to just be. It also needs to be remembered that we both have days that training doesn't interest at all, and then it is better to leave training alone. One bad practise needs a lot of good practises to be fixed. The length of training is kept short, repeating a lot in different things and different amount during the day; for example the contact training is done x times and sound once: from those x times repeats the treat is smaller and with once done gets a bigger treat.

Mitä tuolla tapahtuu ( What's going on there ? )

Terrieri on opettanut kärsivällisyyden olevan avainasemassa asioita tehdessä, eikä pidä unohtaa huumoria sen kanssa. Tuosta huumorista voi olla terrien kanssa aina välillä eri mieltä. Ei elämää kannata aina ottaa niin vakavasti vaikka välillä asiat menisivätkin enemmän taikka vähemmän pieleen. Riittää kun katsoo koiraansa, se elää tässä hetkessä eikä mieti eilistä taikka huomista.

Terrier has taught patience to be the key while training, and not losing humor during the way. The humor can have a different opinion than terrier. There's no need to take life always so serious even if things sometimes go more or less wrong. It's enough just to look at your dog, he lives in the moment and doesn't think about yesterday nor tomorrow.

Pitäisikö tässä näkyä jotain mielenkiintoista? ( Should there be something interesting here ? )

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...