keskiviikko 18. tammikuuta 2017

Vatsatauti / Stomach flu

Koiran tullessa taloon se ottaa yleensä paikkansa yhtenä perheenjäsenenä, riippumatta siitä millaiseksi sitä on suunniteltu kouluttaa. Se muuttaa arkeamme aina joillain tavalla ja liikuttaa jokaista omistajaa enemmän taikka vähemmän.

When a dog arrives to a household, he'll take a place as a family member regardless how it is planned to train him. He'll change our every-day-life in some way and moves every owner more or less.

Potilas ( Patient. )

Midas on minulle tiettyjen asioiden kertoja ja auttaa liikkumisessani paljon, se on välillä korvaamaton apu arjessani. Sen sairastuessa (vatsatauti) huomasin kuinka huoli siitä kasvoi aika suureksikin, sekä mietintä kuinka voisin sitä auttaa. Huomasin rooliemme vaihtuneen, minusta tuli sen vahtija ja huoltaja. Toisen asian jonka huomasin: lepäsimme paljon yhdessä tai olimme muuten toistemme näköpiirissä melkein koko ajan.

Midas tells me certain things and helps with my movement a lot; he is indispensable in my life. When he got sick ( stomach flu ) I noticed how my concern over him increased as I tried to think ways to help him. Our roles had changed; I was now the overseer and caretaker. Another thing I noticed was that we rested a lot together or were in other's view most of the time.

Kesän muistoja ( Memories of Summer. )

Tuohon toistemme läheisyyteen on varmaan selkeä syy, olemme toistemme seurassa melkeinpä 24 tuntia joka ikinen päivä. Aika on saanut välillemme syvemmän yhteyden sekä luottamuksen toisiimme. Liikkuessamme missä vain turvaamme toinen toisemme turvallisen liikkumisen. Olemme kumpikin omalla tavallamme riippuvaisia toisistamme.

There's a clear reason for the closeness. We are with each other almost 24 hours every day. Time has given us a stronger connection and strengthen trust between us. As we are moving, we make a safe path for both of us together. We both are in a way dependent of each other.

Onneksi Midas voi tätä kirjoittaessa jo paljon paremmin, on melkein oma itsensä taas.

Fortunately Midas can much better as I'm writing this, almost back to himself.

Kesän muistoja ( Memories of Summer. )
Kesän muistoja ( Memories of Summer. )

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...